image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont chodników przy ul. Lengowskiego i Barczewskiego w Olsztynie”

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 10. 2017 11:52
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 listopad 2017 12:58

 

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Remont chodników przy ul. Lengowskiego i Barczewskiego w Olsztynie”

nr sprawy: NP.2521.79.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty