image_alt

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2018 r.

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 12. 2017 12:52
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 05 styczeń 2018 13:39

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2018 r.

Nr sprawy: NP.2521.85.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty