image_alt

Bieżąca kontrola, konserwacja i naprawa wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenach będących w administracji Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 02. 2018 09:33
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 21 marzec 2018 13:00

„Bieżąca kontrola, konserwacja
 i naprawa wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenach
  będących w administracji

Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu

w Olsztynie”

Znak sprawy: NP.2521.1.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SIWZ

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY