image_alt

Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w latach 2018-2019 – Rejon: 1- Park Podzamcze, Park Centralny

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
02. 03. 2018 14:39
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 19 marzec 2018 12:02

Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w latach 2018-2019 –  

Rejon: 1- Park Podzamcze, Park Centralny

znak sprawy: NP.2521.4.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja SIWZ

Termin składania ofert 14.03.2018, godz. 10:00 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja o unieważnieniu postępowania