image_alt

Zimowe utrzymanie schodów terenowych w Olsztynie w sezonach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
11. 09. 2018 10:06
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 27 wrzesień 2018 12:05

 

Zimowe utrzymanie schodów terenowych w Olsztynie
w sezonach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021

Znak sprawy: NP.2521.41.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postepowania