image_alt

Najem i obsługa toalet przenośnych w 2019 roku na terenie miasta Olsztyna

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 10. 2018 14:11
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 31 październik 2018 11:28

 

Najem i obsługa toalet przenośnych w 2019 roku na terenie miasta Olsztyna

znak sprawy: NP.2521.48.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty