image_alt

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie miasta Olsztyna

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
12. 10. 2018 12:29
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 07 listopad 2018 13:16

 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie miasta Olsztyna

znak sprawy: NP.2521.58.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty