image_alt

Wydzielenie z dokumentacji pn.: „Rozbudowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hanki Sawickiej do Jagiellońskiej 72A”, etapu II wraz z aktualizacją układu drogowego

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
17. 01. 2019 13:17
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 01 luty 2019 14:00

 

Wydzielenie z dokumentacji pn.: „Rozbudowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hanki Sawickiej do Jagiellońskiej 72A”, etapu II wraz z aktualizacją układu drogowego dla realizacji zadania pn.:

„Rozbudowa ul. Jagiellońskiej w Olsztynie na odc. od skrzyżowania z ul. H.Sawickiej, km 0+360 do skrzyżowania z ul. Poprzeczną, km 0+572 – ETAP II”.

Znak sprawy: NP.2521.5.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty