image_alt

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 ZIELONA GÓRKA

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 01. 2019 10:02
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 11 marzec 2019 13:29

Utrzymanie zieleni

na terenie miasta Olsztyna 
w latach 2019-2021

ZIELONA GÓRKA

Znak sprawy: NP.2521.2.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TED

SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY