image_alt

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 Dajtki, Słoneczny Stok

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 01. 2019 10:14
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 11 marzec 2019 13:45

Utrzymanie zieleni

na terenie miasta Olsztyna
w latach 2019-2021

Dajtki, Słoneczny Stok

Znak sprawy: NP.2521.3.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ - 1 

Wyjaśnienia treści SIWZ - 2 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY