image_alt

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 ZATORZE

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 01. 2019 10:40
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 11 marzec 2019 13:56

Utrzymanie zieleni

na terenie miasta Olsztyna
w latach 2019-2021

ZATORZE

Znak sprawy: NP.2521.4.2019

OGŁOSZENIE TED 

SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY