image_alt

Wydzielenie z dokumentacji pn.: „Rozbudowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hanki Sawickiej do Jagiellońskiej 72A”, etapu III wraz ze zmianą układu drogowego dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Jagie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
06. 03. 2019 14:07
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 19 marzec 2019 10:58

 

Wydzielenie z dokumentacji pn.: „Rozbudowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hanki Sawickiej do Jagiellońskiej 72A”, etapu III wraz ze zmianą układu drogowego dla realizacji zadania pn.:

„Przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Poprzeczną w Olsztynie – ETAP III”

Znak sprawy: NP.2521.10.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty