image_alt

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie miasta Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2020 roku

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
03. 04. 2019 12:14
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 14 czerwiec 2019 12:07

 

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie miasta Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2020 roku

znak sprawy: NP.2521.15.2019

 

ogłoszenie o zamówieniu TED

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty