image_alt

Bieżąca obsługa i konserwacja fontann, znajdujących się na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2022

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 04. 2019 13:48
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 23 kwiecień 2019 12:38

 

Bieżąca obsługa i konserwacja fontann, znajdujących się na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2022

Znak sprawy: NP.2521.16.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunów Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty