image_alt

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w Parku Kusocińskiego w Olsztynie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
06. 06. 2019 13:02
Autorstwa: Wojciech Suchecki
Poprawiono: 26 lipiec 2019 06:57