image_alt

Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w 2020 roku - Park Podzamcze, Park Centralny

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
13. 09. 2019 09:17
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 02 grudzień 2019 11:48

Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w 2020 roku

- Park Podzamcze, Park Centralny

Znak sprawy: NP.2521.72.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu TED

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

NP.2521.72.1.2019 zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty