image_alt

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
11. 12. 2019 12:00
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 14 styczeń 2020 14:17

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie

Znak sprawy: NZ.2521.95.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty