image_alt

Wynajem samochodu patrolowego do obsługi Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
12. 12. 2019 14:18
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 02 styczeń 2020 11:06

Wynajem samochodu patrolowego do obsługi Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Znak sprawy: NZ.2521.96.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY