image_alt

Bieżąca kontrola, konserwacja i naprawa wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych, będących w utrzymaniu Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w 2020 roku

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
06. 02. 2020 11:04
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 21 luty 2020 13:40

Bieżąca kontrola, konserwacja i naprawa wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych,
będących w utrzymaniu Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w 2020 roku

Znak sprawy: NZ.2510.2.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty