image_alt

Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ulicy Dworcowej w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 03. 2020 09:34
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 18 marzec 2020 11:00

Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ulicy Dworcowej w Olsztynie

Znak sprawy: NZ2510.6.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - szczegółowa