image_alt

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w mieście Olsztyn w 2012r.

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
28. 05. 2013 07:50
Autorstwa: Izabela Skalij
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:36