image_alt

Obsadzenie kwietników bratkami i roślinami jednorocznymi na terenie Olsztyna w 2015 r.

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
03. 12. 2014 09:35
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:38

Obsadzenie kwietników bratkami i roślinami jednorocznymi na terenie miasta Olsztyna w 2015 roku wraz z ich pielęgnacją

NP.2521.107.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NP.2521.107.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (TED)

NP.2521.107.2014 SIWZ

 

NP.2521.107.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY