image_alt

DP ciągu pieszo-rowerowego (P Centralny) ze ścieżką nad Łyną od strony Szpitala Miejskiego - Olsztyn

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
03. 03. 2015 09:42
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:40

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przedłużenie ciągu pieszo – rowerowego (Park Centralny) ze ścieżką nad Łyną od strony Szpitala Miejskiego w Olsztynie” 

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.13.2015

SIWZ NP.2521.13.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.13.2015