image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę chodników obustronnie na ul. Sosnowej w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
03. 03. 2015 11:16
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:40

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodników obustronnie na ul. Sosnowej w Olsztynie”

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.12.2015

SIWZ NP.2521.12.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.12.2015