image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu przy ulicy Turkowskiego 5 w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 03. 2015 10:03
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:40

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa parkingu dla pojazdów samochodowych przy ulicy Turkowskiego 5 w Olsztynie” 

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.14.2015

SIWZ NP.2521.14.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.14.2015