image_alt

Sporządzenie dok projektowej budowy miejsc postojowych przy ulicy Kleeberga i Kutrzeby w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 03. 2015 10:37
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:40

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Kleeberga i Kutrzeby w Olsztynie”

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.15.2015

SIWZ NP.2521.15.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.15.2015