image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ciągu spacerowo-rowerowego na Os Jaroty w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 03. 2015 11:21
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:40

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa ciągu spacerowo-rowerowego na Osiedlu Jaroty w Olsztynie”

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.17.2015

SIWZ NP.2521.17.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.17.2015