image_alt

Dokumentacja projektowa remontu schodów przy budynku Dworcowa 83, Pstrowskiego 21 i 29 w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
06. 03. 2015 10:48
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:40

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont schodów terenowych przy budynku Dworcowa 83, Pstrowskiego 21 i 29 w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.19.2015

SIWZ NP.2521.19.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.19.2015