image_alt

Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść i parkingów w Olsztynie w latach 2015-2018 - Rejon 9

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
17. 07. 2015 08:38
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:40

Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych i parkingów w Olsztynie w sezonach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 - Rejon 9 Stare Miasto

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.82.2015

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.82.2015 TED

SIWZ NP.2521.82.2015

NP.2521.82.1.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

NP.2521.82.2.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty