image_alt

Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ulicy Kościuszki

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
07. 10. 2015 08:52
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:38

Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ulicy Kościuszki

na odcinku od ul. E Plater do ul. Niepodległości w Olsztynie

 

Znak sprawy: NP.2521.116.2015

 

NP.2521.116.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NP.2521.116.2015 SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ - WYKAZ USŁUG

 

NP.2521.116.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY