image_alt

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Olsztynie (...)

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
20. 10. 2015 10:22
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:34

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Olsztynie wraz z zabezpieczeniem nasadzeń słupkami ozdobnymi

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.128.2015

SIWZ NP.2521.128.2015

Wyjaśnienia treści SIWZ NP.2521.128.1.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.128.2.2015