image_alt

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2016-2018 – Zadanie Nr 3

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
20. 01. 2016 12:20
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:38

Utrzymanie zieleni

na terenie miasta Olsztyna
w latach 2016-2018

-  Zadanie Nr 3

Pojezierze, Przemysłowa, os. Mazurskie,

Park Kusocińskiego, Park Jar I i Park Jar II

 

Znak sprawy: NP.2521.3.2016

NP.2521.3.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NP.2521.3.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TED

NP.2521.3.2016 SIWZ

NP.2521.3.1.2016 Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja o wyborze oferty NP.2521.3.2016