image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań: 1) Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w O

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
18. 04. 2016 11:37
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:34

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla realizacji zadań:

1) Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w  Olsztynie w istniejącym pasie drogowym na odcinku od skrzyżowania z ulicą Limanowskiego do Jagiellońskiej 72a,

2) Budowa elementów infrastruktury drogowej poza pasem drogowym ulicy    Jagiellońskiej, na działkach gminy Olsztyn

 

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.29.2016

 

SIWZ NP.2521.29.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.29.2016