image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadań: Część I Utwardzenie nawierzchni przy ul. Siewnej..

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
06. 05. 2016 09:56
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:34

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadań:
Część I  Utwardzenie nawierzchni przy ul. Siewnej od skrzyżowania z ul. Kłosową w Olsztynie

Część II Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego
w Jakubowie (Parku Jakubowo)

 

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.38.2016

 

SIWZ NP.2521.38.2016