image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Utwardzenie nawierzchni przy ul. Siewnej

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
25. 05. 2016 11:33
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:38

Sporządzenie dokumentacji projektowej

dla zadania:
Utwardzenie nawierzchni

przy ul. Siewnej od skrzyżowania z ul. Kłosową w Olsztynie

NP.2521.46.2016 OGŁOSZENIE O ZAMӃ“WIENIU

NP.2521.46.2016 SIWZ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY