image_alt

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Remont nawierzchni ulicy Pstrowskiego w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
31. 05. 2016 08:58
Autorstwa: Chmarycz Sławomir
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:34

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Remont nawierzchni ulicy Pstrowskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do połączenia z projektowaną drogą dojazdową do obwodnicy”

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.51.2016

 

SIWZ NP.2521.51.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.51.2016