image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadań: Część I Remont nawierzchni chodnika przy ul. Parki

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
14. 07. 2016 08:19
Autorstwa: Wojciech Suchecki
Poprawiono: 17 sierpień 2017 09:01
Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadań:
Część I  Remont nawierzchni chodnika przy ul. Parkingowej w Olsztynie

Część II Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie


ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.63.2016

SIWZ NP.2521.63.2016