image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Utwardzenie nawierzchni ul. Krótkiej w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
22. 07. 2016 12:23
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:38

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania:
Utwardzenie nawierzchni ul. Krótkiej w Olsztynie

 
Znak sprawy: NP.2521.71.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ