image_alt

Sporządzenie dokumentacji projektowej: Remont nawierzchni chodnika ul. Parkingowa i Kołobrzeska

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
27. 07. 2016 12:01
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:38

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadań:
Część I Remont nawierzchni chodnika przy ul. Parkingowej w Olsztynie

Część II Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie


Znak sprawy: NP.2521.76.2016

OGŁOSZENIE O ZAMӓWIENIU
SIWZ

NP.2521.76.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY