image_alt

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU „Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiek

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 01. 2017 08:38
Autorstwa: Wojciech Suchecki
Poprawiono: 17 sierpień 2017 09:01
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
„Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego”

ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.2.2017
SIWZ NP 2521.2.2017
Dokumentacja "Projekt 
Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego"
dostepna pod linkiem:

http://bip.zdzit.olsztyn.eu/pliki/zampub/dokumentacja_jakubowo.zip