image_alt

Bieżąca kontrola, konserwacja i naprawy wyposażenia placów zabaw

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
17. 02. 2017 13:22
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:38


Bieżąca kontrola, konserwacja i naprawy wyposażenia placów zabaw
zlokalizowanych na terenach będących w administracji

Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

NP.2521.3.2017 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SIWZ  


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

NP.2521.3.1.2017 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

NP.2521.3.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

NP.2521.3.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY