image_alt

Zagospodarowanie zieleni przy ulicy Jagiełły w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
10. 04. 2017 11:27
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:36

 

Zagospodarowanie zieleni przy ulicy Jagiełły w Olsztynie

znak sprawy: NP.2521.11.2017


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania