image_alt

zamówienia publiczne

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
16. 07. 2019 12:56
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 16 lipiec 2019 12:56

Dostawa wraz z ustawieniem donic granitowych na terenie Starego Miasta w Olsztynie

Znak sprawy: NP.2521.53.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 07. 2019 13:12
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 15 lipiec 2019 13:18

Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów

Znak sprawy: NP.2521.49.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 07. 2019 12:21
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 16 lipiec 2019 12:43

Dzieci i seniorzy razem – plac zabaw i biblioteka łączą pokolenia.
Doposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa”

znak sprawy: NP.2521.43.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 06. 2019 09:50
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 04 lipiec 2019 11:30

„Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów”

Znak sprawy: NP.2521.40.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 06. 2019 12:16
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 10 lipiec 2019 13:14

Dostawa wraz z ustawieniem donic granitowych na terenie Starego Miasta w Olsztynie

znak sprawy: NP.2521.32.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
20. 05. 2019 12:08
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 14 czerwiec 2019 11:26

„Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów”

Znak sprawy: NP.2521.30.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
16. 08. 2018 13:50
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 październik 2018 12:10

Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na terenie miasta Olsztyna

w sezonach zimowych

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 r.

 

Znak sprawy: NP.2521.37.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TED 

 

SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

INFORMACJA O ANULOWANIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
29. 06. 2018 12:25
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 27 wrzesień 2018 09:03

„Plac zabaw dla dzieci – Hozjusza/Jemioły” - III Postępowanie

  Znak sprawy: NP.2521.27.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
15. 06. 2018 11:50
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 29 czerwiec 2018 10:23

„Plac zabaw dla dzieci – Hozjusza/Jemioły” - II postępowanie

 

Znak sprawy: NP.2521.22.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA