image_alt

dyrekcja

w o nas
10. 08. 2017 14:19
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 02 październik 2019 09:49

Marcin Szwarc - Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu - tel. 89 544 31 01

Marzena Wojtunik - Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania - tel. 89 544 31 04

Tomasz Krzysztoń - Zastępca Dyrektora  ds. Technicznych - tel. 89 544 32 10