image_alt

Trzyletnia dzierżawa słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Olsztyna na lata 2019-2022 przetarg III

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia
01. 02. 2019 09:17
Autorstwa: Ościłowski Marcin
Poprawiono: 26 luty 2019 11:26

KOMUNIKAT
Zarząd, Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i zaprasza do składania ofert na:
Trzyletnią dzierżawę słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Olsztyna"

 

Wadium: 2.000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert: najwyższa cena - 100%
Czas trwania dzierżawy: 01.03.2019-28.02.2022
Termin związania ofertą: 21 dniMateriały przetargowe można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej ZDZiT: www.zdzit.olsztyn.euw Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Tablica ogłoszeń” lub w wersji papierowej w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego w siedzibie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10 (pok. 204 lub 205).


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego w siedzibie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10 tel. 89 544 32 96 lub 89 544 32 93.
Oferty należy złożyć do dnia 15 lutego 2019r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Knosały 3/5 B, pok. nr 3.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2019r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10.

 

WARUNKI PRZETARGU

załącznik nr 1 - Wykaz słupów ogłoszeniowych

załącznik nr 2 - Umowa dzierżawy

załącznik nr 3 - Wzór protokółu zdawczo odbiorczego

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

Wyniki przetargu