image_alt

rejestr umów i zbowiązań

10. 08. 2017 14:29
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 31 grudzień 2020 12:22

Rejestr umów i zobowiązań Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Rejestr zawiera dane zgromadzone od dnia 1 lipca 2016 r., które dostępne są w edytowalnym pliku, w formacie „.xls”.

Zakres danych zgromadzonych w rejestrze:
1) umowy, których przedmiotem są dostawy, usługi, roboty budowlane,
2) faktury i rachunki niepowiązane z umowami