image_alt

dyrekcja

w o nas
10. 08. 2017 14:19
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 18 sierpień 2017 07:40

Jerzy Roman - Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu - tel. 89 544 31 01

Marcin Szwarc - Zastępca Dyrektora  ds. Transportu - tel. 89 544 31 76

Marek Słowiński - Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania - tel. 89 544 31 04