logo BIP

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Logo ZDZIT Olsztyn

KSIĄŻKA TELEADRESOWA

 (00 48) 89 544 31 11

10-015 OLSZTYN, UL. KNOSAŁY 3/5 B
WYDZIAŁPOKÓJTELEFONE-MAIL
BIURO OBSŁUGI KLIENTA389 544 31 00 BOK@ZDZIT.OLSZTYN.EU
SEKRETARIAT10189 544 31 01 SEKRETARIAT@ZDZIT.OLSZTYN.EU
Z-CA DYREKTORA DS. UTRZYMANIA10389 544 31 04 DU@ZDZIT.OLSZTYN.EU
GŁÓWNY KSIĘGOWY20289 544 31 06 KSIEGOWOSC@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH104,105,10789 544 31 20 UTRZYMANIE@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ OCZYSZCZANIA DRÓG I ZIELENI106,107,11089 544 31 30 OCZYSZCZANIE@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA1,4,589 544 31 40 SPP@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ PRZEWOZÓW10989 544 31 77 PRZEWOZY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI206,207,21089 544 31 80 KSIEGOWOSC@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU208,20989 544 31 86 FIB@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ WINDYKACJI205,21189 544 31 50 WINDYKACJA@ZDZIT.OLSZTYN.EU
ODSZKODOWANIA21289 544 31 95 ODSZKODOWANIA@ZDZIT.OLSZTYN.EU
ZESPÓŁ DS. MEDIÓW I PROMOCJI10289 544 31 12 PR@ZDZIT.OLSZTYN.EU
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI889 544 31 15 NI@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY200,20389 544 31 93 ADMINISTRACJA@ZDZIT.OLSZTYN.EU
ZESPÓŁ DS. KADR I SZKOLEŃ21289 544 31 07 KADRY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
ZESPÓŁ DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ20489 544 31 18 AUDYT@ZDZIT.OLSZTYN.EU
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH889 544 31 69 IOD@ZDZIT.OLSZTYN.EU
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP10689 544 31 11 BHP@ZDZIT.OLSZTYN.EU
KASA389 544 31 44 
FAX 89 544 31 13 
10-007 OLSZTYN, UL. SZRAJBERA 9/10
WYDZIAŁPOKÓJTELEFONE-MAIL
Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH 11489 544 31 76 DT@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ PRZEWOZÓW 105,106,11289 544 31 77 PRZEWOZY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ EWIDENCJI INFRASTRUKTURY I UZGADNIANIA DOKUMENTACJI 211,21589 544 32 00 EWIDENCJA@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI I NADZORU 108,109,11089 544 32 80 DOKUMENTACJA@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ INŻYNIERII RUCHU I OŚWIETLENIA 201,20789 544 32 70 INZYNIERIA@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ I OŚWIETLENIA 202,20389 544 32 73 OSWIETLENIE@ZDZIT.OLSZTYN.EU
CENTRUM STEROWANIA RUCHEM 103,10489 544 32 75 CSR@ZDZIT.OLSZTYN.EU
DYSPOZYTOR CENTRUM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM (5:00-21:00) 103,10489 544 31 70 PRZEWOZY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ DS. ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO   PASDROGOWY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
Prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej 21489 544 32 94PASDROGOWY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
Umieszczanie obiektów (np. kioski, schody) oraz zajęcia na prawach wyłączności (np.ogródki, handel), dzierżawa parkingów 21489 544 32 95PASDROGOWY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
Reklamy – wydawanie zezwoleń 20589 544 32 93 REKLAMY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
Reklamy – postęowania dotyczące umieszczania reklam bez zezwoleń 21089 544 32 97 REKPOS@ZDZIT.OLSZTYN.EU
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 208,20989 544 32 60 PRZETARGI@ZDZIT.OLSZTYN.EU
10-015 OLSZTYN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 30 B, BUDYNEK I
WYDZIAŁPOKÓJTELEFONE-MAIL
WYDZIAŁ ZIELENI 4,689 544 32 30 UZ@ZDZIT.OLSZTYN.EU
WYDZIAŁ SPRZEDAŻY I KONTROLI BILETÓW 2,389 544 32 40 BILETY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
10-015 OLSZTYN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 30 B, BUDYNEK II
WYDZIAŁPOKÓJTELEFONE-MAIL
LAS MIEJSKI 89 544 32 37 LAS@ZDZIT.OLSZTYN.EU
11-041 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 33
WYDZIAŁPOKÓJTELEFONE-MAIL
TARGOWISKA MIEJSKIE   TARGOWISKA@ZDZIT.OLSZTYN.EU
Kierownik 89 650 05 36 
Specjaliści 89 650 05 3789 650 05 38 
WYDZIAŁ SPRZEDAŻY I KONTROLI BILETÓW 89 650 05 3989 650 05 40 BILETY@ZDZIT.OLSZTYN.EU
10-310 OLSZTYN, UL. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ 65
DYSPOZYTOR AKCJA ZIMA 89 526 06 25 AKCJAZIMA@ZDZIT.OLSZTYN.EU
AkcjaOsobaDataGodzina
Dodanie dokumentu:Serwis2023-06-28 16:57
Ostatnie zmiany:Serwis2023-06-2817:00
Skip to content